INTERPRETATIE VAN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK PDF

About this book Introduction Anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de basis voor een klinische diagnose. Laboratoriumonderzoek is een van de belangrijkste aanvullende onderdelen van het diagnostische proces. Een kritische analyse van de laboratoriumgegevens kan helpen bij deze besluitvorming. De laboratoriumgeneeskunde heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt.

Author:Dolabar Kikus
Country:Pacific Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):11 April 2009
Pages:213
PDF File Size:3.41 Mb
ePub File Size:1.79 Mb
ISBN:989-5-25358-219-8
Downloads:24429
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MiramarInleiding medische microbiologie Samenvatting De microbiologie houdt zich bezig met microscopisch kleine organismen. De medische microbiologie gaat over het onderdeel van de microbiologie dat van belang is voor infecties bij de mens. Schimmels en parasieten worden geplaatst onder de hoofdstukken mycologie en parasitologie.

Hoewel sommige parasieten zo groot zijn dat ze met het blote oog gezien kunnen worden, behoren ze toch tot het vakgebied van de medische microbiologie. Schneeberger Dit onderscheid is van belang, omdat de keuze van de te gebruiken geneesmiddelen afhankelijk is van deze onderverdeling.

De antivirale middelen worden apart besproken. Antiparasitaire middelen en antischimmelmiddelen passen niet binnen het bestek van dit boek en worden hier niet besproken. De bovenste luchtwegen omvatten het gedeelte tussen neus en bronchus. De bovenste luchtwegen staan onder een continue druk van microorganismen die circuleren in de omgeving. De meeste micro-organismen zullen niet door de epitheellaag van de luchtwegen heen kunnen dringen. Sommige kunnen dit wel en deze kunnen zo een systemische infectie veroorzaken.

Andere micro-organismen zullen dat alleen doen nadat een beschadiging is opgetreden is aan het epitheel. Snelle diagnostiek is daardoor mogelijk en bij verdenking op meningitis zullen dan ook zo snel mogelijk een liquorkweek en bloedkweken worden afgenomen. Bij purulente meningitis is snelle behandeling noodzakelijk. Op basis van de gramkleuring en iets later op basis van de kweek, determinatie en gevoeligheidsbepaling, kan de meningitis meer gericht worden behandeld.

Maag-darminfecties en diarree Samenvatting Infecties die worden veroorzaakt door darmpathogenen, kunnen uiteenlopende klachten geven. Meestal is alleen het maag-darmstelsel aangedaan; sommige van deze pathogenen kunnen zich via de darmen verspreiden naar lymfeklieren, bloedbaan en andere organen. Dit is geen ongewoon verschijnsel. Hierbij is een urineweginfectie waarschijnlijk.

Dit komt ongeveer overeen met leukocyten per gezichtsveld. Hoewel de meeste mensen met infectie pyurie hebben, komt pyurie ook zonder infectie voor. In die situatie kan uitstel van adequate therapie leiden tot ernstige ziekte, een septische shock. Dit tast het functioneren van de organen aan, met als gevolg multiorgaanfalen MOF. Dit syndroom wordt gekenmerkt door functionele stoornissen van vele organen, vooral bloedvatstelsel, nieren en longen.

Stafylokokken en streptokokken Samenvatting Het geslacht Staphylococcus behoort tot de familie der Micrococcaceae. Stafylokokken zijn commensalen van huid- en slijmvliezen. Ook wonden zijn voorkeursplaatsen voor kolonisatie met S. Verspreiding vindt plaats onder de mensen via direct contact en ronddwarrelende huidschilfers. Een voorbeeld hiervan is de exfoliatieve dermatitis of staphylococcal scalded skin syndrome SSSS , waarbij S.

Hierbij wordt de huid gekliefd, zoals bij toxische epidermale necrolyse, door geneesmiddelengebruik of virale infecties. Scarlatiniform roodvonkachtig exantheem komt ook voor bij het toxic shock syndrome TSS , waarbij enterotoxine F een rol speelt.

Dit ziektebeeld was geassocieerd met een bepaald soort tampons en werd daarom ook de tamponziekte genoemd. Het aantonen van deze toxinen is mogelijk, maar duurt te lang om bij de diagnostiek van deze acute ernstige ziektebeelden een rol te spelen. Door aanpassing van de samenstelling van tampons is deze ziekte thans zeldzaam. Bij volwassen vrouwen behoren ook streptokokken en soms ook stafylokokken tot de normale vaginale flora. Gardnerella vaginalis en gisten worden bij de helft van de gezonde vrouwen gevonden.

Isolatie van deze micro-organismen toont dan ook geen infectie aan. Hepatitis Samenvatting Hepatitis betekent leverontsteking. Deze ontsteking gaat meestal gepaard met leverschade. Hepatitis wordt vaak door virussen veroorzaakt, maar niet altijd. Kattenkrabziekte en borreliose Samenvatting Het is niet gelukt om de verwekker van kattenkrabziekte met conventionele technieken te kweken. In werd met behulp van moleculaire technieken de bacterie aangetoond die verantwoordelijk is voor deze ziekte, Bartonella henselae.

Kattenkrabziekte manifesteert zich meestal als een lymfeklierontsteking na een kattenkrab, soms met conjunctivitis als de krab in het gezicht plaatsvond. Bij mensen met een goede afweer is kattenkrabziekte een relatief goedaardige ziekte. De ziekte veroorzaakt soms granulomateuze ontstekingen die meestal vanzelf overgaan. Dit laatste ziektebeeld heet bacillaire angiomatose en kan fulminant verlopen. Malaria en toxoplasmose Samenvatting Malaria is een parasitaire infectie die in Nederland alleen voorkomt na verblijf in gebieden waar de Anopheles-muskiet broedt en malaria circuleert.

Malaria is dan ook een ziekte van tropen en subtropen. Bij een bloedmaal van een besmette vrouwelijke Anopheles-muskiet komen parasieten in de menselijke bloedbaan. De parasieten worden na een korte periode vanuit het bloed opgenomen in de lever. De erytrocytaire delingsvormen bloedschizonten komen cyclisch vrij in het bloed en infecteren vervolgens weer nieuwe erytrocyten. Dit cyclisch vrijkomen van parasieten gaat gepaard met koortspieken.

Sommige parasieten ontwikkelen zich weer tot geslachtelijke vormen gametocyten. Het betreft een verworven syndroom waarbij een onbegrepen ernstig gestoorde afweer op de voorgrond staat, in het Engels acquired immunodeficiency syndrome aids genoemd. Een typische primaire infectie wordt gezien bij personen die door inhalatie voor het eerst in aanraking komen met de Mycobacterium tuberculosis. Via de aerogene weg bereikt de M.

Macrofagen beginnen met het fagocyteren van deze indringers, maar de M. Hierdoor ontstaat een ontstekingsproces waardoor ook de dichtstbijzijnde lymfeklierstations geactiveerd worden. De afwijking in de long in combinatie met een opgezette lymfeklier in de hilus van de long heet primair complex. De lymfeklierstations rekruteren vervolgens gespecialiseerde macrofagen, die zijn gericht op de M. Het duurt circa vier weken voordat deze specifieke cellulaire immuniteit is geactiveerd.

De cellulaire immuniteit is meetbaar met behulp van de reactie van Mantoux. Voor het zetten van een Mantoux wordt antigeen van de M. De specifiek geactiveerde macrofagen zullen toesnellen en een ontstekingsreactie veroorzaken die te meten is aan de omvang van de zwelling positieve Mantoux.

Er zijn drie uitkomsten mogelijk van dit gevecht tussen aanval en afweer: P. Schimmels en gisten Samenvatting Een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel heet een mycose. Schimmels zijn eukaryoot, wat betekent dat ze een celkern bezitten, net als de cellen van planten en zoogdieren. Schimmels kunnen bestaan uit meerdere cellen die een draadachtige groei hyfen kunnen vertonen of ze groeien meer als een eencellig micro-organisme, zoals een gist.

Overzicht routinematig en bijzonder laboratoriumonderzoek Samenvatting Tabel

ASTM E77 PDF

Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek

Inleiding medische microbiologie Samenvatting De microbiologie houdt zich bezig met microscopisch kleine organismen. De medische microbiologie gaat over het onderdeel van de microbiologie dat van belang is voor infecties bij de mens. Schimmels en parasieten worden geplaatst onder de hoofdstukken mycologie en parasitologie. Hoewel sommige parasieten zo groot zijn dat ze met het blote oog gezien kunnen worden, behoren ze toch tot het vakgebied van de medische microbiologie.

ITEXT ADD BUFFEREDIMAGE TO PDF

Alle productspecificaties Samenvatting Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek 2e druk is een boek van J. Hoffmann uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN Anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de basis voor een klinische diagnose. Laboratoriumonderzoek is een van de belangrijkste aanvullende onderdelen van het diagnostische proces. Een kritische analyse van de laboratoriumgegevens kan helpen bij deze besluitvorming. De laboratoriumgeneeskunde heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Deze tweede druk van Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek is daarom volledig geactualiseerd.

Related Articles