HET GENEESMIDDEL BUURMA PDF

Het ontstaan van de persoonlijke keuzeset - Terug naar boven Tijdens de medische opleiding vindt de eerste kennismaking plaats met geneesmiddelen. Wat de effecten op het voorschrijven hiervan zijn als men eenmaal zelf praktiseert, is niet bekend. Medische studenten leren tijdens de coassistentschappen vaak het gebruik van stofnamen af en nemen merknamen op in hun keuzeset. Veelvuldig wordt geconstateerd dat studenten in deze fase afleren stofnamen te gebruiken, zoals ze tijdens het onderwijs hebben geleerd, en merknamen opnemen in hun keuzeset. Hiermee wordt niet-rationele farmacotherapie bevorderd. In toenemende mate wordt tegenwoordig in het onderwijs tijdens de coassistentschappen systematisch aandacht besteed aan farmacotherapie.

Author:Gardalar Dairan
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):16 March 2005
Pages:488
PDF File Size:20.78 Mb
ePub File Size:6.22 Mb
ISBN:686-6-36982-555-2
Downloads:1329
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KallHet ontstaan van de persoonlijke keuzeset - Terug naar boven Tijdens de medische opleiding vindt de eerste kennismaking plaats met geneesmiddelen.

Wat de effecten op het voorschrijven hiervan zijn als men eenmaal zelf praktiseert, is niet bekend. Medische studenten leren tijdens de coassistentschappen vaak het gebruik van stofnamen af en nemen merknamen op in hun keuzeset.

Veelvuldig wordt geconstateerd dat studenten in deze fase afleren stofnamen te gebruiken, zoals ze tijdens het onderwijs hebben geleerd, en merknamen opnemen in hun keuzeset. Hiermee wordt niet-rationele farmacotherapie bevorderd. In toenemende mate wordt tegenwoordig in het onderwijs tijdens de coassistentschappen systematisch aandacht besteed aan farmacotherapie.

Het bevorderen van het denken in en het voorschrijven op stofnaam heeft bij het onderwijs in de farmacotherapie prioriteit gekregen. Het veranderen van deze keuzeset gaat niet zo snel. De snelheid waarmee de keuzeset verandert, hangt af van de arts. De een is veel sneller geneigd iets nieuws te proberen dan de ander.

Duidelijk is dat naast de farmaceutische industrie, ook professionele organisaties die richtlijnen ontwikkelen voor farmacotherapie, en de overheid en zorgverzekeraars die doelmatig voorschrijven nastreven, een rol in dit proces zijn gaan spelen.

Nascholing en professionele invloeden. De meeste artsen hebben behoefte aan professionele en objectieve informatie om de plaats van een geneesmiddel te kunnen bepalen. De grote hoeveelheid relevante geneesmiddeleninformatie, maar ook de interpretatie van onderzoeksresultaten bv.

NHG-Standaarden en formularia, ondersteund door het Geneesmiddelenbulletin, bieden hierbij houvast.

2N3019 PDF

Het geneesmiddel en zijn toepassing

De eerste week maken de studenten zich de hormoonhuishouding van de man en vrouw van jong tot oud eigen. De studenten gaan aan de slag met het aanleren van de farmacotherapie van verschillende aandoeningen die voorkomen in de gynaecologie, urologie, voortplantingsgeneeskunde, verloskunde en pediatrie. Het veilig gebruik van geneesmiddelen bij bestaande en tijdens de zwangerschap verworven aandoeningen krijgt expliciet aandacht in de eerste week. Tijdens de farmaceutische coschappen wordt kennis gemaakt met de poliklinische apotheek en komen het ontslaggesprek en medicatieoverdracht aan bod. De studenten leren de eerste stap van het farmaceutisch consult bij een medicatiebeoordeling: de anamnese en informatie inwinnen. De farmaceutische analyse wordt herhaald voor de personen binnen het gezinssysteem. De opgedane kennis over productzorg in de eerste twee weken wordt aangevuld met vaardigheden tijdens de coschapweken; de studenten passen een handelspreparaat aan en ze maken een niet-steriel product voor toediening gereed.

CHERUNILAM FRANCIS BUSINESS ENVIRONMENT PDF

Invloeden bij het kiezen van geneesmiddelen

For more articles, see the NLM archives: Thanks for posting this for us. Some of the PDFs contain handwritten scores. These appear to have both psalm tone and other settings in English with modern notation and organ accompaniment. About Me Inwardly Digest Now!

INTERPRETATIE VAN MEDISCH LABORATORIUMONDERZOEK PDF

HET GENEESMIDDEL BUURMA PDF

Brarr Reasons of general practitioners for not prescribing lipid-lowering medication to patients with diabetes: Prescribing patterns, adherence and LDL-cholesterol response of type 2 diabetes patients initiating statin on low-dose versus standard-dose treatment: Relationships between considerations, professional characteristics, and prescribing Wieringa, N. Cost-effectiveness of statins for primary prevention in newly diagnosed type 2 diabetes patients: Pharmcoepidemiology and Drug Safety. Petra Denig Individual variability in response to renin angiotensin aldosterone system inhibition predicts cardiovascular outcome in patients with type 2 diabetes: Differential effects of comorbidity on antihypertensive and glucose-regulating treatment in diabetes mellitus: Consequenties van de nieuwe NHG-standaard type 2 diabetes mellitus voor de medicamenteuze bloeddruk- micro albuminurie- en vetspectrumbehandeling Zodiac-8 Logtenberg, S. Construct and concurrent validity of a patient-reported adverse drug event questionnaire: Oxford University Pressp. International Journal of Clinical Pharmacy. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. Representativeness of diabetes patients participating in a web-based adverse drug reaction monitoring system Harmark, L.

Related Articles